Ban lãnh đạo Thiền viện

03/12/2014 | Lượt xem: 8024

Giới thiệu ban lãnh đạo Thiền viện Sùng Phúc

 

BAN LÃNH ĐẠO THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

CỐ VẤN                       :Thượng Tọa THÍCH THÔNG BẢN
TRỤ TRÌ :Đại Đức THÍCH TÂM THUẦN
PHÓ TRỤ TRÌ 1 :Đại Đức THÍCH TÂM CHÁNH
PHÓ TRỤ TRÌ 2 :Đại Đức THÍCH TỈNH THIỀN
QUẢN CHÚNG :Đại Đức THÍCH THIỆN TÀI
THỦ BỔN :Đại Đức THÍCH TÂM CHÁNH (kiêm nhiệm)
THƯ KÝ :Đại Đức THÍCH TRÚC THÔNG TÁNH

BAN CHỨC SỰ

TRI KHÁCH                  :Đại Đức THÍCH TỈNH THIỀN (kiêm nhiệm)
TRI SỰ :Đại Đức THÍCH TỈNH NGHIÊM
TRI KHỐ :Thầy THÍCH NHẪN TRỰC
HƯƠNG ĐĂNG :Đại Đức THÍCH ĐẠT MA ĐỨC DI1EC6U
TRI VIÊN :Thầy THÍCH KIẾN NGỘ

BAN GIÁO THỌ

Thượng Tọa THÍCH THÔNG BẢN

Đại Đức THÍCH TÂM THUẦN

Đại Đức THÍCH TÂM CHÁNH

Đại Đức THÍCH TỈNH THIỀN

Đại Đức THÍCH THIỆN TÀI

Đại Đức THÍCH TỈNH NGHIÊM

Đại Đức THÍCH KIẾN BẢN

Đại Đức THÍCH TRÚC THÔNG TÁNH

Tags: ban lãnh đạo, thiền viện, sùng phúc

Trang tin

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18380
 • Online: 25