Họp Mặt Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm Khu Vực Phía Bắc

02/05/2023 | Lượt xem: 1192

Ngày 02/05/2023 (13/3/ Quý Mão), tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam – khu vực phía Bắc tổ chức cuộc họp quý I năm 2023.

Chứng minh và điều hành buổi họp có Chư Tôn đức Ban quản trị Thiền phái. Buổi họp có sự tham dự đông đủ của Chư Tôn đức trụ trì các thiền viện, thiền tự, đại diện huynh trưởng các đạo tràng tu học trong Tông môn khu vực phía Bắc.

Tại cuộc họp, các tiểu ban điều hành và Chư Tôn đức trụ trì đã báo cáo hoạt động Phật sự trong quý I của tự viện mình. Đề xuất các ý kiến đóng góp xây dựng chương trình hoạt động cho Ban Quản trị thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp, Thượng Tọa Phó Ban Quàn Trị TPTL, đại diện cho Hòa Thượng Trưởng Ban, đã nêu một số ý kiến, trong đó nhấn mạnh để đền áp ân giáo dưỡng của Sư Ông cũng như để Thiền Phái ngày càng phát triển vững mạnh, cần thống nhất nghi thức chung cho các Thiền viện Thiền tự trong Tông môn theo Nghi khóa Thiền Phái Trúc Lâm đã được biên soạn, Tăng Ni trẻ Trụ trì các Thiền viện Thiền tự cần nắm vững Tông chỉ và đường lối tu hành của Thiền phái, khi có các hoạt động Phật sự phát sinh cần phải được sự thông qua ý kiến của Trưởng Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm trước khi tiến hành.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi họp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03019
 • Online: 31