Lễ Giỗ Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma PL.2567-DL.2023

24/11/2023 | Lượt xem: 339

Ngày 09/10 Quý Mão (21/11/2023), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma lần thứ 1480. Chư Tôn Đức Tăng Ni từ các Thiền viện, Thiền tự trong Tông môn Thiền Phái Trúc Lâm khu vực phía Bắc và đông đảo Phật tử từ các đạo tràng đã vân tập về TVTL Sùng Phúc tham dự buổi lễ.

Trước Nghi lễ chính thức Lễ Giỗ Tổ Sư, Chư Tôn đức đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử thi trắc nghiệm giáo lý về hành trạng chư Tổ. Đề thi do Hoà thượng Thích Phước Tú - Trụ trì chùa Giác Thiên biên soạn. Đạo tràng Phật tử rất hoan hỉ được tham gia thi, qua đó có thêm hiểu biết về hành trạng của chư Tổ.

Sau cuộc thi chư Tôn đức đã trang nghiêm cử hành lễ giỗ Tổ tại Tổ đường. TT. Thích Tỉnh Thuần - Trụ trì TVTL Tuệ Đức  tuyên đọc hành trạng Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma. Sau đó, toàn thể đại chúng đồng thành kính hướng về Tổ Sư chính thức cử hành Nghi thức cúng Tổ do TT.Thích Thiện Tài - Giáo Thọ sư TVTL Sùng Phúc chủ trì.

Sau thời khoá toạ thiền cúng dường Tổ sư, TT.Thích Tâm Thuần - Trụ Trì TVTL Sùng Phúc đã thay nhọc cho đại chúng dâng lời cẩn bạch:“Ngưỡng bạch trên Đức Phật, người khai mở con đường thiền trực chỉ,Ngưỡng bạch trên chư vị lịch đại Tổ sư, Sơ tổ Đạt Ma đã một lòng trực chỉ nhân tâm cho tất cả chúng sinh kiến tánh thành Phật.Ngày hôm nay toàn thể tăng ni Phật tử thiền phái Trúc Lâm tại khu vực phía bắc chúng con cùng nhất tâm hứa nguyện trước lịch đại Tổ sư, Sơ tổ Đạt Ma sẽ noi theo gương của Phật quyết chí tu cho đến sáng đạo mới được chứ không thể kéo dài kiếp mộng sinh tử bao nhiêu đời kiếp. Sơ tổ Đạt Ma sang Trung Quốc Ngài khai ngộ thẳng con đường thiền trực chỉ mong chúng sinh tin nhận tri kiến Phật, sống bằng tri kiến Phật để ung dung tự tại trong kiếp mộng sinh tử này. Phật hoàng Trần Nhân Tông – sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm cũng quyết tâm lên núi Yên Tử xuất gia, công phu tu phá chấp ngã trên thân tứ đại ngũ uẩn này để sống bằng chân ngã, tự tại trong sinh tử. Ngài đã được Tuệ Trung Thượng Sĩ đánh thức khi còn là cư sĩ.Hoà thượng Trúc Lâm cũng vậy, không an trong học hiểu, trong giảng dạy, trong các Phật sự phổ thông mà quyết chí lên núi Tao Phùng nhập thất chuyên tu: “Nếu không sáng đạo, thệ không ra thất”. Con đường trực chỉ của Tổ được Hoà Thượng tâm đắc, sáng tỏ mà khơi dậy dòng thiền Chân Không, làm sống dậy dòng thiền trực chỉ Trúc Lâm mãi đến ngày nay.Tất cả chúng con tri ân vô hạn và thệ nguyện trước Tổ sư, sẽ noi theo gương hạnh các Ngài quyết chí nỗ lực khẳng định tin tâm mình là Phật, thân này chỉ là mộng ảo tạm gá trăm năm, có được năng lực, có được định lực, có được đạo lực để được độ mình, độ người. Ngưỡng mong trên lịch đại Tổ sư, Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma chứng minh gia hộ cho toàn thể chúng con có đủ năng lực, có đủ định lực, có đủ nghị lực, có đủ trí tuệ để hoàn thành tâm nguyện cao cả cứu khổ mình, cứu khổ người cho đến viên mãn.Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni,Nam mô lịch đại Tổ sư tác đại chứng minh."

 

BBT xin gửi tới một vài hình ảnh của buổi lễ Giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18744
 • Online: 14