Ngày tu an lạc Tháng 05 Năm Nhâm Dần

26/06/2022 | Lượt xem: 1303

BBT xin giới thiệu chùm ảnh Ngày tu an lạc tháng 05 năm Nhâm Dần  (25.06.2022) tại TVTL Sùng Phúc. 

 

Thời tụng sám hối buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Trụ trì TVTL Sùng Phúc quang lâm Tổ đường 

 

Thời thuyết giảng Phật pháp buổi sáng của Thầy Trụ trì TVTL Sùng Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại Thiền đường

 

Tại Chánh điện

 

Công tác chuẩn bị tại Trai đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Đạo Tràng TVTL Sùng Phúc thay mặt toàn thể đạo tràng dâng lời tác bạch cúng dường lên Quý Thầy nhân mùa an cư

 

 

 

 

 

 

Thời khóa tọa thiền buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Thông Phổ thuyết giảng Phật pháp trong thời pháp buổi chiều

 

 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 14649
 • Online: 28