Nhặt lá bồ đề | Trích Giảng Kinh Pháp Cú

Khen chê không thật

Khen chê không thật

02/04/2015

Xưa vị lai và nay Đâu có sự kiện này Người hoàn toàn bị chê Người trọn vẹn được khen.

Xem tiếp

Nhặt lá bồ đề

qc1

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 14676
 • Online: 19