Thiền Đốn Ngộ Giảng giải.

Thiền Đốn Ngộ Giảng giải.

PHẦN 1: THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP GIẢNG GIẢI LỜI TỰA Nghe rằng: Tuệ môn rộng mở lý bặt mối manh sắc tướng, nẻo giác xa xăm một phen lên rồi thì ...

Kinh Pháp Bảo Đàn - Tào Khê Nguyên Bản giảng ký

Kinh Pháp Bảo Đàn - Tào Khê Nguyên Bản giảng ký

YẾU CHỈ TÀO KHÊ        Anh thấy chăng!            Từ trước An Tâm chẳng thể tìm,            Tiếp theo Tánh Tội bặt nghĩ xem,            Cho đến Bồ-đề không có cội,            Không chữ và ...

Thiền đốn ngộ

Thiền đốn ngộ

LỜI NÓI ĐẦU Trước đây chúng tôi đã cho ra tập Thiền Căn Bản, do các Thiền sư y trong kinh rút ra phương pháp tu thiền theo thứ lớp từ thấp ...

Ngũ đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn (Bình chú)

Ngũ đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn (Bình chú)

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN TIẾT DẪN (Bình chú)   Lời Đầu Sách   Quyển Ngũ Đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn này là một bộ sách ghi lại những cơ duyên giáo hóa của các Thiền ...

Đạt Ma Tổ Sư Luận Giảng lục

Đạt Ma Tổ Sư Luận Giảng lục

LỜI ĐẦU   Đạt Ma Tổ Sư Luận là rút gọn trong quyển Thiếu Thất Lục Môn, tương truyền của Tổ Bồ-đề Đạt-ma. Trong quyển Thiếu Thất Lục Môn gồm có sáu ...

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 4)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 4)

Lời Tựa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Ký này do chúng tôi giảng cho chư Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm, rồi được quý Sư cô hợp tác với Phật tử ...

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 3)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 3)

Lời Tựa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Ký này do chúng tôi giảng cho chư Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm, rồi được quý Sư cô hợp tác với Phật tử ...

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 2)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 2)

Lời Tựa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Ký này do chúng tôi giảng cho chư Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm, rồi được quý Sư cô hợp tác với Phật tử ...

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (Tập 1)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (Tập 1)

Nhất tâm kính lễ, Mười Phương Vô Thượng Tam Bảo. Nhất tâm kính lễ, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm kính lễ, Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Truyền Dịch Kinh ...

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức: Tập 3

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức: Tập 3

Lời Phi Lộ Bốn bộ luật tiểu Tỳ ni - Sa di - Oai nghi - Cảnh sách của Tổ Quy Sơn, Tổ Châu Hoằng,....Các Ngài là bậc long tượng trong ...

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 4)

Lời Tựa

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Ký này do chúng tôi giảng cho chư Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm, rồi được quý Sư cô hợp tác với Phật tử ghi chép lại, xong gửi về chúng tôi chỉnh sửa; sau đó một số Tăng Ni và Phật tử phát tâm ấn hành để ...

Xem tiếp

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 3)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (tập 2)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký (Tập 1)

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức: Tập 3

Thiền Đốn Ngộ Giảng giải.

PHẦN 1: THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP GIẢNG GIẢI

LỜI TỰA

Nghe rằng: Tuệ môn rộng mở lý bặt mối manh sắc tướng, nẻo giác xa xăm một phen lên rồi thì chôn lấp danh ngôn biểu hiện. 

Buồn thay! Đấng Năng Nhân thị hiện ứng hóa khắp nơi, ...

Xem tiếp

Kinh Pháp Bảo Đàn - Tào Khê Nguyên Bản giảng ký

Thiền đốn ngộ

Ngũ đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn (Bình chú)

Đạt Ma Tổ Sư Luận Giảng lục

Con đường giác ngộ

Lời Đầu Sách

---oo0oo---

 Học Phật là học giác ngộ. Tu Phật là đi trên đường giác ngộ. Bởi đạo Phật là đạo giác ngộ. Như vậy, giác ngộ là điều không thể thiếu đối với người học Phật và tu Phật. Nhưng giác ngộ có cạn, có sâu, tùy ...

Xem tiếp

Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải

Kiến tánh thành Phật giảng giải

HƯƠNG HẢI THIỀN SƯ NGỮ LỤC Giảng giải

Thuật sống siêu việt

Xuân trong cửa thiền

LỜI ĐẦU SÁCH

Chỗ cứu kính vốn không lời, huống là có thời gian không gian. Thời gian đã không thì bốn mùa y cứ đâu mà lập. Bốn mùa đã không thì làm gì có mùa Xuân, mùa Hạ. Thế mà nói ngày Xuân, tháng Xuân, mùa Xuân là nhằm trong cửa phương tiện tương đối luận bàn. Chẳng qua ...

Xem tiếp

Phụng hoàng cảnh sách - Tập 4

Phụng hoàng cảnh sách - Tập 3

Phụng hoàng cảnh sách - Tập 2

Con đường tự thắng mình 1

Trần Nhân Tông với thiền phái trúc lâm

 I. ÔNG VUA CÓ TÂM PHẬT

Nghiên cứu đạo Phật Việt Nam chúng ta thấy rất rõ, thời Trần nổi bật những ông vua Phật tử đáng kính. Vua Trần Thái Tông, nhìn với cặp mắt nhà Thiền có thể nói Ngài là ông vua Thiền sư. Tuy ngồi trên ngai vàng nhưng ...

Xem tiếp

Nhập Bồ Tát hạnh

Bodhicaryàvatàra
NHẬP HẠNH BỒ TÁT
Sàntideva (Tôn giả Tịch Thiên)
Việt dịch: Nguyên Hiển - Hiệu đính: Lê Triều Phương
TUỆ QUANG FOUNDATION
-Ấn bàn điện tử, Xuân 2009-

LỜI NÓI ĐẦU

Ngài Sàntideva (Tịch Thiên, 691-743) viết luận này tại Học Viện Nalanda, Ấn Độ vào thế kỷ 8. Ngài diễn giảng đường tu hạnh Bồ Tát, hạnh Lục độ và tu mười đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Đọc tụngluận này, hành giả có thêm ...

Xem tiếp

Bước đầu học Phật

Truyện Kiều qua khía cạnh tâm linh

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Lạ gì bỉ sắc tư phong

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

   Hay:

Tu ...

Xem tiếp

Tây Du Ký qua cách nhìn của người học phật

Thư viện sách

qc1

Tìm kiếm

Tác giả

Xem thêm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 14696
  • Online: 22